Saltå Kvarn


Alltid ekologiskt. För smakens , hälsans, och framtidens skull.

Pressmeddelande Saltå Kvarn Ekologiska russin.pdf

Ekologiskt tappar marknadsandelar. Men ekologiska russin ökar med 15%. Försäljningsökningen av ekologiska livsmedel har avstannat inom detaljhandeln under 2019, för att nu tappa 0,3 % marknadsandelar. Men det finns ljuspunkter för eko.
Fil typ:pdf
Licens:Media use
Storlek:539kb