2020-01-31 14:54Pressmeddelande

Ekologiskt tappar marknadsandelar. Ekologiska russin ökar med 15 %.

Jonas Regner, vd Saltå KvarnJonas Regner, vd Saltå Kvarn

Försäljningsökningen av ekologiska livsmedel har avstannat inom detaljhandeln under 2019, för att nu tappa 0,3 % marknadsandelar. Men det finns ljuspunkter för eko.

Konsumenternas medvetenhet kring vilka livsmedel man bör köpa ekologiskt ökar

Idag är bara 4 av 10 russin ekologiska. Glädjande nog så ser vi en ökning av ekologiska russin med 15 %. Marknadsledande Saltå Kvarn ser en ökning med drygt 20 %. Även Systembolaget ökar sin ekologiska försäljning, med 6 %. Fler och fler får upp ögonen för att det är viktigt att välja ekologiskt när man köper vindruvor och produkter som kommer från druvor. I Sverige ökade försäljningen av ekologiska russin under 2019 med drygt 170 ton, då många nya konsumenter aktivt valde ekologiska russin framför konventionellt odlade och besprutade.

”I handeln har konventionellt odlade bananer bytts ut mot ekologiska och många konsumenter ser det som självklart att köpa ekologiskt. Vi vill se samma sak hända även med russinhyllan. Vindruvor är precis som bananer ett av de hårdast besprutade livsmedlen och en av värstingarna som Naturskyddsföreningen menar borde bytas till eko” säger Jonas Regner, vd för Saltå Kvarn.

Här är 5 starka skäl till att byta till ekologiska russin.

  1. Vindruvor är en av sex värstingar enligt Naturskyddsföreningen

De viktigaste varorna att byta till eko är: Kaffe, bananer, vindruvor, mejeriprodukter, kött och potatis. Bananer har i princip blivit självklart att köpa ekologiskt. Lås oss göra samma sak med vindruvor och russin.

  1. Bekämpningsmedel är mycket negativt för den biologiska mångfalden

Enligt Naturskyddsföreningen används närmare 15 procent av alla kemiska bekämpningsmedel i Europa till vindruvor. Bekämpningsmedel som både dödar oönskade och önskade djur och växter. Användningen av insekticider, herbicider, fungicider är direkt och indirekt negativt för den biologiska mångfalden ovanför och under marken.

  1. Med omsorg om världens odlare

Ekologisk odling ofta innebär fördelaktiga ekonomiska villkor för lantbrukaren. Vi ser också en lägre negativ påverkan tack vare att pesticider inte får användas i ekologisk odling. På konventionellt odlade vindruvor används bekämpningsmedel som är dokumenterat cancerogena och reproduktions- eller hormonstörande.

  1. Hårt besprutade vindruvor

Alla bekämpningsmedel går inte att skölja bort. I odling av vindruvor används bland annat systemiska bekämpningsmedel, dvs att bekämpningsmedlet tas upp av växten och druvorna. I 93 stickprov gjorda av Livsmedelsverket påträffades mätbara resthalter i 86 prover (92%).

  1. Russin, ett bättre alternativ för barn till godis?

Visst är det bättre att ge russin till barnen än godis. Men russinen bör då vara ekologiska. Även om nivån ligger under EU:s gällande gränsvärden för pesticider så är det ändå barn vi ger russinen till. Koncentratet russin gör att giftintaget blir större och barn är känsligare och äter ofta stora mängder i relation till sin kroppsstorlek.

För mer information, kontakta:
Jonas Regner, vd på Saltå Kvarn. jonas.regner@saltakvarn.se

Pressmeddelande och bilder finns att ladda ner här: 
https://newsroom.notified.com/salta-kvarn-6/presskits/16039/ekologiskt-tappar-marknadsandelar-men-ekologiska-russin-okar-med-15-

Källor

Pressmeddelande Ekowebs marknadsrapport 2020.
http://www.ekoweb.nu/?p=12080

Naturskyddsföreningen om varor som bör bytas till eko.
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/jordbruk/5-viktiga-varor-att-byta-till-eko

Livsmedelsverket om bekämpningsmedelsrester i livsmedel, info på sid 20.
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/2018-nr-8-kontroll-av-bekampningsmedelsrester-i-livsmedel-2016.pdf

Rapport från IFOAM Organics International – den globala paraplyorganisationen för ekologiskt jordbruk – och det holländska företaget Eosta om ekologisk produktion och hållbarhet.
https://www.eosta.com/sites/www.eosta.com/files/documenten/nm_final_report_en_lr.pdf

Saltå Kvarns sultanrussin odlas i västra Turkiet i trakterna kring Izmir - hjärtat för de ekologiska druvodlingarna.

Saltå Kvarns sultanrussin kommer från en söt, ljus druva. Druvorna odlas i västra Turkiet i trakterna kring Izmir - hjärtat för de ekologiska druvodlingarna. När druvorna mognat skördas de för hand för att sedan torka i solen. Den varma solen ger druvorna en perfekt konsistens samtidigt som arom och sötma får tid att utvecklas. Goda till mat, bak, i frukosträtter och som litet mellanmål.

 

 


Ämnen: Trends

Om Saltå Kvarn

Vi är ett litet företag med stora drömmar om god mat som produceras på jordens villkor. En prick på kartan men med en tydlig vision som vi hoppas ska spridas över hela världen – hektar för hektar. Vår metod är kompromisslös, men vårt syfte är gott. Ja, till och med utsökt. Vi erbjuder god mat med hög naturlig kvalitet och positiv miljöpåverkan, även om det krävs att vi måste gå ett par obekväma steg längre än alla andra för att nå dit.