2014-02-06 09:56Pressmeddelande

Mat-Sverige behöver minskad specialisering och mer kvalitetsfokus

null

Saltå Kvarn 50 år

I år är det 50 år sedan det ekologiska matföretaget Saltå Kvarn startades i Järna. Företaget har under senare år vuxit kraftigt och för den närmaste framtiden pekar Saltå Kvarn ut två huvudutmaningar för mat-Sverige: mindre specialisering och mer kvalitetsfokus.

Under 2014 kommer 50-årsjubileet att firas på olika framåtblickande sätt. Företaget startade 1964 som kvarn och bageri, med biodynamiskt spannmål som råvara. Föregångaren till Saltå Kvarn var ett litet bageri knutet till en verksamhet för ungdomar med psykiska funktionshinder, som växte i popularitet och började sälja bröd i trakten. Saltå Kvarn har vuxit stadigt under lång tid, och under 2000-talet satte tillväxten rejäl fart med ett breddat ekologiskt sortiment. Idag säljer företaget cirka 150 ekologiska produkter och har en årsomsättning på 155,4 miljoner kronor. Saltå Kvarn har fått en rad utmärkelser och blivit ett av de starkaste varumärkena inom ekologisk mat. Läs mer om Saltå Kvarns historia här.

Framöver tror Saltå Kvarn på fortsatt ökning av ekologisk mat, både av kvalitets- och miljöskäl. En stor utmaning i detta är enligt vd Johan Ununger att specialiseringen i både jordbruket och i livsmedelsindustrin har gått för långt.

– I det svenska jordbruket har kretsloppen av näringsämnen brutits genom en uppdelning av djurgårdar respektive konstgödslade, ensidiga spannmålsgårdar, som båda läcker mängder av näringsämnen till mark och hav. Det gör också att odlingsjordarna utarmas. Vi vill se betydligt mer av ekologiska, effektiva kretsloppsjordbruk med både djur och odling – därför att det är bra för miljön, jordkvaliteten, näringsinnehållet i maten och smaken.

– Även inom livsmedelsindustrin har specialiseringen gått för långt och fått negativa konsekvenser. I stora industriprocesser är det en viktig poäng att produkten inte ska variera alls i smak, färg och konsistens trots att råvarorna från olika håll och säsonger varierar naturligt. Bland annat därför används en massa tillsatser. Allt mer färdig industrimat från ett fåtal tillverkare gör också att kunskapen om matlagning och var maten kommer ifrån går förlorad.

– Det är konsumenterna som blir motorn för ett bättre mat-Sverige framöver. Men då behövs mindre fixering på pris och mer fokus på kvalitet. Helt enkelt genom att fler och fler tänker mer på smak och kvalitet när de köper mat.

Andelen ekologisk mat i Sverige bör enligt Saltå Kvarn kunna nå 20 procent till år 2020. Det är också ett av målen för ett stort nybildat nätverk inom eko-Sverige – Organic Sweden.

För mer information och kommentarer:

Johan Ununger, vd, 070-830 61 21, johan.ununger@saltakvarn.se

Av det naturen ger – och inget annat 
Alla Saltå Kvarns produkter kommer från ekologiska jordbruk. Odlingen och förädlingen av råvarorna sker på ett naturligt och varsamt sätt, vilket bidrar till att slutprodukten smakar så mycket mer.

Läs mer på www.saltakvarn.se


Om Saltå Kvarn

Saltå Kvarn är ett ekologiskt matföretag. Samtliga produkter är ekologiska och kommer från ett jordbruk som inte tillåter konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Företagets produktionssätt är inriktat på hög, naturlig kvalitet och minimal miljöpåverkan. Saltå Kvarns linje är att mat som produceras på ett naturligt och varsamt sätt smakar bättre. Därför använder Saltå Kvarn heller inga konstgjorda smak- och näringstillsatser, konserveringsmedel, färgämnen och konsistensgivare. Ända sedan starten 1964 producerar Saltå Kvarn mjöler och olika brödsorter av ekologiskt eller biodynamiskt odlad spannmål, vilket även används i andra spannmålsprodukter som flingor, gryn och müsli. Saltå Kvarn har också tagit fram ett stort antal ekologiska matprodukter såsom linser, bönor, torkade frukter, nötter, snacks, pasta, quinoa, och biodynamiska juicer och viner från odlare i hela världen. Företagets totala sortiment omfattar idag cirka 150 produkter. Läs mer på www.saltakvarn.se