2009-01-29 10:20Pressmeddelande

Nytt biodynamiskt kött ska bädda för sundare jordbruk

null

Som första matföretag i landet erbjuder nu Saltå Kvarn ett sortiment av biodynamiskt producerat nötkött. Förutom att man vill ge konsumenter tillgång till kött av hög kvalitet är syftet att skapa bättre marknadsförutsättningar för kretsloppsbaserade jordbruk med både djur och odling på samma gård. Nyttan med det är bland annat högre näringsvärden i jordbruksprodukter och mindre läckage till Östersjön. 

Ett biodynamiskt jordbruk är även ekologiskt, men går ett steg längre. För att få kalla matprodukter biodynamiska måste gårdar där de produceras ha en balans av både växtodling och djurhållning. Anledningen är att gården då blir ett självförsörjande och balanserat kretslopp av både foder för djuren och naturligt gödsel för odlingen. Flera forskningsprojekt (se nedan) har visat att det ger dels bättre näringsvärden i spannmålen som odlas, dels kraftigt minskat läckage av näringsämnen till mark och vatten, jämfört med konventionella, ensidiga jordbruk.

- Genom att erbjuda biodynamiskt kött tar vi ansvar för kravet på djurhållning som ställs på de biodynamiska gårdarna. Samtidigt vill vi underlätta för fler kloka jordbrukare att ställa om till ett mer hållbart och sunt jordbruk. Med fler biodynamiska kretsloppsjordbruk minskar problemen i Östersjön samtidigt som konsumenterna får matprodukter med högre naturliga näringsvärden än vad det konventionella jordbruket åstadkommer idag, säger Saltå Kvarns vd Johan Ununger.

De biodynamiska gårdarna får nu både mer betalt för köttet och en upparbetad försäljningskanal för köttprodukterna. Det är enligt Saltå Kvarn ett viktigt steg för att öka den biodynamiska spannmålsodlingen i Sverige och att stimulera fler gårdar att ställa om till kretsloppsjordbruk.

Biodynamiskt, Demeter-märkt kött i livsmedelshandeln är nytt i Sverige. Till att börja med ska köttet säljas i större livsmedelsbutiker i Stockholmsområdet. Saltå Kvarn planerar att stegvis erbjuda det biodynamiska köttsortimentet i fler delar av landet.

Det nya biodynamiska sortimentet består av ett 10-tal nötköttprodukter, allt från köttfärs och biff till entrecôte och oxfilé. Köttet kommer från köttrasdjur och är hängmörat minst en vecka.

Konsumentpriserna för det biodynamiska köttet varierar beroende på produkt och är exempelvis 125 kronor per kilo för köttfärs och 289 kronor per kilo för lövbiff. Köttet är både Demeter-märkt och Krav-märkt.

Kraven på biodynamiskt kött är något högre än för ekologiskt. En biodynamisk gård har både växtodling och djurhållning för att bilda ett kretslopp med egen produktion av foder och gödsel. Det ställs även strängare krav på hantering kring djurtransporter. En annan skillnad är att nötdjuren på de biodynamiska gårdarna får behålla sina horn. Liksom ekologiska gårdar får de biodynamiska inte använda konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och GMO. Det finns också en rad regler om djurens välbefinnande och hälsa.

 

Pressbild finns på www.saltakvarn.se

 

För mer information och kommentarer:

Jan Gustafsson, marknadschef, 070-494 68 44, jan.gustafsson@saltakvarn.se

Johan Ununger, vd, 070-8306121, johan.ununger@saltakvarn.se

Lena Ekman, presskontakt, 073-443 41 99, lena.ekman@saltakvarn.se

 

 

Mer bakgrund om poängen med kretsloppsjordbruk

Sjunkande näringsvärden i spannmål och övergödningsproblemen i Östersjön. Det är idag två högaktuella problem som uppstår kring det konventionella jordbruket. En gradvis omställning till fler ekologiska kretsloppsjordbruk med både djurhållning och växtodling (biodynamiska gårdar) är en logisk lösning på båda dessa problem. En sådan omställning kan exempelvis stimuleras fram genom att regering och myndigheter gör smärre förändringar i incitamenten och villkoren för de omfattade jordbruksbidragen.

NÄRINGSVÄRDENA: En studie från Sveriges lantbruksuniversitet visade i höstas att vete från konventionellt, konstgödselbaserat jordbruk i Sverige numera knappt duger som djurfoder pga låga mineralhalter (läs mer här: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1802837.svd). Även tidigare har det kommit larm om utarmning av odlingsjordar och näringsfattigare mat vid ensidig konventionell spannmålsodling. En annan studie från i höstas visat att halterna av viktiga mineraler i brödsäd är betydligt högre vid kretsloppsbaserad ekologisk odling med naturligt gödsel, jämfört med konventionell odling med konstgödsel (läs mer här: http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/kretsloppsjordbruk-ger-mer-mineraler-aen-konventionellt-jordbruk-241650).

ÖVERGÖDNINGEN: Idag består Sveriges jordbruk till största delen av ensidiga spannmålsgårdar och ensidiga djurgårdar, där båda orsakar övergödning av mark och vatten. Fyra femtedelar av allt som odlas i landet är djurfoder, till stor del från ensidiga spannmålsgårdar som är beroende av oljebaserad konstgödsel. Fodret används sedan ofta på lika ensidiga djurgårdar i en annan region, där det inte finns tillräckligt mycket växtodling för att ta hand om näringsinnehållet i gödseln från djuren. Resultatet bli stora överskott av kväve och fosfor, både på spannmålsgårdarna och på djurgårdarna. Inom EU-projektet BERAS har studier av ett 50-tal ekologiska typgårdar i samtliga EU-länder runt Östersjön bland annat visat att det årliga kväveöverskottet kan mer än halveras (från 79 kg till 36 kg per hektar och år) genom att ställa om till ekologiskt kretsloppsjordbruk (läs mer här: http://www.jdb.se/beras).

--------

Saltå Kvarn har sedan starten 1964 malt mjöl och bakat bröd av biodynamiskt odlat spannmål. Saltå Kvarn har de senaste åren också tagit fram ett hundratal nya ekologiska matprodukter såsom linser, bönor, torkade frukter, nötter, snacks, pasta, pastasåser, quinoa, riser samt biodynamiska juicer och viner. Samtliga Saltå Kvarns produkter kommer från ett jordbruk som inte tillåter konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Det ger ett högt näringsvärde, men viktigast av allt är att konsumenten känner smaken av vad naturen ger, och inget annat. Läs mer på http://www.saltakvarn.se.

 


Om Saltå Kvarn

Saltå Kvarn är ett ekologiskt matföretag. Samtliga produkter är ekologiska och kommer från ett jordbruk som inte tillåter konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Företagets produktionssätt är inriktat på hög, naturlig kvalitet och minimal miljöpåverkan. Saltå Kvarns linje är att mat som produceras på ett naturligt och varsamt sätt smakar bättre. Därför använder Saltå Kvarn heller inga konstgjorda smak- och näringstillsatser, konserveringsmedel, färgämnen och konsistensgivare. Ända sedan starten 1964 producerar Saltå Kvarn mjöler och olika brödsorter av ekologiskt eller biodynamiskt odlad spannmål, vilket även används i andra spannmålsprodukter som flingor, gryn och müsli. Saltå Kvarn har också tagit fram ett stort antal ekologiska matprodukter såsom linser, bönor, torkade frukter, nötter, snacks, pasta, quinoa, och biodynamiska juicer och viner från odlare i hela världen. Företagets totala sortiment omfattar idag cirka 150 produkter. Läs mer på www.saltakvarn.se