2007-04-04 13:14Pressmeddelande

Saltå Kvarn fortsätter växa

null

Under 2006 ökade Saltå Kvarn sin omsättning med 25 procent till 75 miljoner kronor och tillväxten ser ut att fortsätta under 2007. De tre senaste åren har omsättningen ökat med totalt 150 procent och antalet anställda har fördubblats.

Det totala försäljningsvärdet av ekologiska livsmedel i Sverige har under senare år ökat med omkring 5-15 procent per år (källa: KRAV). Saltå Kvarn har de tre senaste åren ökat sin försäljning av ekologiska matprodukter med 25-50 procent per år. Saltå Kvarns starka tillväxt beror till stor del på att företagets produktportfölj har vuxit. Utöver företagets biodynamiska bröd och mjöler har Saltå Kvarn de senaste tre åren lanserat cirka 90 nya ekologiska matprodukter. Under 2006 togs 31 nya produkter fram. Företaget har också satsat medvetet på förpackningsdesign och informationsinsatser, dock inte traditionell reklam.

Saltå Kvarn är ett renodlat ekologiskt matföretag. Allt spannmål som förädlas här är även biodynamiskt odlat. Företagets linje är att mat som produceras på ett naturligt sätt smakar bättre, har högre kvalitet, högre näringsvärden och inte behöver några tillsatser.

– Fler konsumenter har upptäckt sambandet mellan ekologi, god smak och kvalitet i maten.
Paradoxalt nog blir det sambandet allt tydligare idag när den långt drivna rationaliseringen och prisfixeringen i livsmedelsbranschen leder till en allmän utarmning av matkvaliteten. Vi tror att allt fler konsumenter idag föredrar kvalitet och söker sig till varumärken som man känner att man kan lita på, säger Saltå Kvarns VD Johan Ununger.

– Den totala ökningen av ekologisk mat är så pass stor att det börjar bli brist på ekologiska råvaror på världsmarknaden. Vi som arbetar med ekologisk mat står nu inför utmaningen att få fram fler ekologiska odlare så att priset på ekologiska råvaror inte stiger för mycket.

Saltå Kvarns satsningar och tillväxt de senaste åren har också inneburit ett lyft för det biodynamiska jordbruket i Sverige. Under de tre senaste åren har volymen biodynamiskt spannmål som Saltå Kvarn förädlar till mjöler, bröd, müsli med mera, ökat från 400 ton till 3000 ton. Det är merparten av den totala mängden biodynamiskt odlat spannmål i landet. Biodynamisk odling går ett steg längre än ekologisk odling och handlar bland annat om hög kvalitet genom en bördigare odlingsjord. Biodynamisk odling behöver inte tillföra näringsämnen utifrån och bidrar inte till jordbrukets övergödning och läckage av näringsämnen, som idag orsakar stora problem i Östersjön.

FÖR MER INFORMATION:
Johan Ununger, VD, Saltå Kvarn,
tel: 070 8306121
e-post: johan.ununger@saltakvarn.se


PRESSBILDER finns på http://www.saltakvarn.se


Saltå Kvarn har sedan starten 1964 malt mjöl och bakat bröd av biodynamiskt odlat spannmål. Saltå Kvarn har de senaste åren också tagit fram cirka 90 nya ekologiska matprodukter såsom linser, bönor, torkade frukter, nötter, snacks, pasta, quinoa, dinkelmjöl och biodynamiska juicer. Samtliga Saltå Kvarns produkter kommer från ett jordbruk som inte tillåter konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Det ger ett högt näringsvärde, men viktigast av allt är att konsumenten känner smaken av vad naturen ger, och inget annat. Läs mer på http://www.saltakvarn.se.


Om Saltå Kvarn

Saltå Kvarn är ett ekologiskt matföretag. Samtliga produkter är ekologiska och kommer från ett jordbruk som inte tillåter konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Företagets produktionssätt är inriktat på hög, naturlig kvalitet och minimal miljöpåverkan. Saltå Kvarns linje är att mat som produceras på ett naturligt och varsamt sätt smakar bättre. Därför använder Saltå Kvarn heller inga konstgjorda smak- och näringstillsatser, konserveringsmedel, färgämnen och konsistensgivare. Ända sedan starten 1964 producerar Saltå Kvarn mjöler och olika brödsorter av ekologiskt eller biodynamiskt odlad spannmål, vilket även används i andra spannmålsprodukter som flingor, gryn och müsli. Saltå Kvarn har också tagit fram ett stort antal ekologiska matprodukter såsom linser, bönor, torkade frukter, nötter, snacks, pasta, quinoa, och biodynamiska juicer och viner från odlare i hela världen. Företagets totala sortiment omfattar idag cirka 150 produkter. Läs mer på www.saltakvarn.se