2012-06-12 15:02Pressmeddelande

Saltå Kvarn premierar extra miljöinsatser

null

Saltå Kvarn satsar nu tydligare på spannmål från ekologiska kretsloppsjordbruk och lägger till ett poängsystem för ytterligare frivilliga miljöåtgärder som ger gårdarna mer betalt. Syftet är att åstadkomma största möjliga miljönytta.

Allt spannmål som Saltå Kvarn förädlar ska även i fortsättningen vara både ekologiskt odlat och till allra största del komma från kretsloppsjordbruk med både djur och spannmålsodling, vilket är en viktig grundprincip i biodynamiskt jordbruk. Däremot blir det nu frivilligt för Saltå Kvarns leverantörer av spannmål att certifiera sig enligt Demeterreglerna, vilket innebär att spannmålsprodukter som mjöl och bröd inte blir Demetermärkta. Istället inför Saltå Kvarn ett poängsystem där gårdarna kan välja bland 130 frivilliga, extra miljöåtgärder som är inriktade främst på att motverka klimatförändring och övergödning samt gynna biologisk mångfald. Det är åtgärder som Saltå Kvarn fr.o.m. årets skörd ska ge gårdarna extra betalt för.

– Vi kombinerar det bästa ur biodynamiskt och ekologiskt jordbruk, och vi uppmuntrar gårdarna på ett konstruktivt sätt att göra ännu mer inom högaktuella miljöområden, säger Saltå Kvarns VD Johan Ununger.

Saltå Kvarn räknar i stort sett inte med minskad eller ökad totalkostnad för spannmålen. Det handlar snarare om att det som företaget sedan tidigare betalar extra nu styrs om till insatser som får en tydligare definierad miljönytta. 

Den främsta utgångspunkten för Saltå Kvarns inköp av spannmål blir, utöver KRAV:s kriterier, den ekologiska kretsloppsgården som den definierats av EU-projektet BERAS. Det innebär bland annat att gården ska ha både djurhållning och spannmålsodling och på så sätt vara i stort sett självförsörjande på foder och gödsel i ett naturligt kretslopp. Ekologiskt kretsloppsjordbruk minskar övergödning och klimatbelastning dramatiskt. 

Den andra utgångspunkten är Planetary Boundaries (planetens gränsvärden) som Stockholm Resilience Center har utarbetat. Saltå Kvarn har tagit fram en verktygslåda för hur gårdarna konkret kan arbeta med detta, utöver de ekologiska certifieringskraven. Exempel på sådana frivilliga åtgärder är att ha egen biogasanläggning, att låta fånggrödor växa mellan säsongerna mot näringsläckage, att anlägga våtmarker, att lämna lärkrutor och ytor för skalbaggar etc. 

Saltå Kvarn fortsätter i övrigt att värna biodynamiska gårdar och biodynamisk odling av spannmål, som det dock råder viss brist på. Inom andra produktområden kommer man även i fortsättningen att ha biodynamiska Demetermärkta produkter i sortimentet, exempelvis viner, juicer, nötter, torkad frukt etc.

För mer information, kontakta:

Johan Ununger, VD, 070-830 61 21, johan.ununger@saltakvarn.se

Lisa Trolle, produktionschef, 070-190 77 97, lisa.trolle@saltakvarn.se

Lena Ekman, presskontakt, 073-443 41 99, lena.ekman@saltakvarn.se

  

Saltå Kvarn startade 1964 med att mala mjöl och baka bröd av biodynamiskt odlat spannmål. Under senare år har Saltå Kvarn även tagit fram ett brett sortiment med ett hundratal ekologiska matprodukter. Samtliga Saltå Kvarns produkter kommer från ett jordbruk som inte tillåter konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Det ger ett högt näringsvärde, men viktigast av allt är att konsumenten känner smaken av vad naturen ger, och inget annat. Läs mer på www.saltakvarn.se.


Om Saltå Kvarn

Saltå Kvarn är ett ekologiskt matföretag. Samtliga produkter är ekologiska och kommer från ett jordbruk som inte tillåter konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Företagets produktionssätt är inriktat på hög, naturlig kvalitet och minimal miljöpåverkan. Saltå Kvarns linje är att mat som produceras på ett naturligt och varsamt sätt smakar bättre. Därför använder Saltå Kvarn heller inga konstgjorda smak- och näringstillsatser, konserveringsmedel, färgämnen och konsistensgivare. Ända sedan starten 1964 producerar Saltå Kvarn mjöler och olika brödsorter av ekologiskt eller biodynamiskt odlad spannmål, vilket även används i andra spannmålsprodukter som flingor, gryn och müsli. Saltå Kvarn har också tagit fram ett stort antal ekologiska matprodukter såsom linser, bönor, torkade frukter, nötter, snacks, pasta, quinoa, och biodynamiska juicer och viner från odlare i hela världen. Företagets totala sortiment omfattar idag cirka 150 produkter. Läs mer på www.saltakvarn.se