2012-10-15 10:26Pressmeddelande

Sluta straffbeskatta viktigt klimatarbete

null

Skatteverket har beslutat att Saltå Kvarn inte får ta upp klimatkompensation som kostnad i verksamheten, vilket i praktiken innebär en extra skatt på det ekologiska matföretagets klimatarbete.

– Det här är helt absurt och går rakt emot statsmakternas tal om att satsa på klimatarbete. Om det här blir prejudicerande eller praxis kan det bromsa en viktig del i svenska företags klimatarbete och ansvarstagande. Sådant här ska stimuleras, inte straffbeskattas, säger Saltå Kvarns VD Johan Ununger

Skatteverkets motivering till beslutet är att man anser att klimatkompensation inte ingår som del i Saltå Kvarns verksamhet och att det därför ska betraktas som en icke avdragsgill gåva. 

Saltå Kvarn pekar på att klimatkompensationen av transporter är helt nödvändig för att man som ansvarstagande företag överhuvudtaget ska kunna importera och erbjuda svenska konsumenter ekologisk mat från andra länder, vilket motsvarar halva företagets omsättning. Detta är en självklar del av Saltå Kvarns affärsverksamhet och affärsmodell. Det kan, som Skatteverket gör, inte jämställas med allmänt goodwill-skapande sponsring och gåvor. 

– Om inte ett av landets ledande ekologiska matföretag ska kunna ta upp sådant här centralt miljöarbete som en vanlig kostnad i verksamheten, vem i Sverige ska då kunna göra det? säger Johan Ununger. 

Skatteverkets beslut baseras också på att man anser att kostnader för klimatkompensation inte ger en motprestation. 

Det här visar på ren okunskap från myndigheten, menar Saltå Kvarn. Kostnaderna för klimatkompensation går till trädplanteringar som totalt sett binder koldioxid motsvarande företagets alla transporter. Detta är varken ett bistånd, gåva eller sponsring, utan en marknadsdriven och tredjepartscertifierad tjänst, ungefär som annan miljömärkning. Förutom att klimatkompensationen fyller en grundläggande funktion i Saltå Kvarns verksamhet ingår den i väl etablerade produkt- och företagslöften till konsumenter. Klimatkompensation innebär alltså en marknadsmässig motprestation med stark koppling till produkternas distribution och mervärde, och Skatteverket bör därför se detta som en vanlig kostnad. Idag väljer allt fler företag att klimatkompensera på liknande marknadsmässiga grunder. 

– I ett samhälle med uttalade ambitioner på klimatområdet kan vi inte ha en ordning där en skattemyndighet inte hänger med i utvecklingen och bromsar det här oerhört viktiga miljöarbetet. 

Det här handlar också om en ännu större principiell fråga kring ekosystemtjänster och hur vi alla kan utveckla nya sätt att ta miljöansvar. Saltå Kvarn har exempelvis nyligen startat ett program där man ger bönder extra betalt för sitt spannmål om de genomför extra, frivilliga miljöåtgärder utöver de ekologiska kraven. Vill Skatteverket även se detta som gåvor eller sponsring, frågar sig Johan Ununger. 

– Idag pratar alla på konferenser etc. om hur viktigt det är att företag tar ansvar och betalar för de ekosystemtjänster man använder. Låt då oss som vill ta det ansvaret göra detta utan att bli straffbeskattade. 

Saltå Kvarn klimatkompenserar idag samtliga sina transporter. Det sker genom småskaliga trädplanteringar i Uganda, via den certifierande organisationen Plan Vivo och svenska ZeroMission. Saltå Kvarns klimatkompensation motsvarade under förra året 1.048 ton koldioxid. Företaget var år 2006 först i landet med att börja klimatkompensera transporter av produkter genom trädplantering.

  

För mer information, kontakta:

Johan Ununger, VD, 070-830 61 21, johan.ununger@saltakvarn.se

Lena Ekman, presskontakt, 073-443 41 99, lena.ekman@saltakvarn.se

Saltå Kvarn startade 1964 med att mala mjöl och baka bröd av biodynamiskt odlat spannmål. Under senare år har Saltå Kvarn även tagit fram ett brett sortiment med ett hundratal ekologiska matprodukter. Samtliga Saltå Kvarns produkter kommer från ett jordbruk som inte tillåter konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Det ger ett högt näringsvärde, men viktigast av allt är att konsumenten känner smaken av vad naturen ger, och inget annat. Läs mer på www.saltakvarn.se


Om Saltå Kvarn

Saltå Kvarn är ett ekologiskt matföretag. Samtliga produkter är ekologiska och kommer från ett jordbruk som inte tillåter konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Företagets produktionssätt är inriktat på hög, naturlig kvalitet och minimal miljöpåverkan. Saltå Kvarns linje är att mat som produceras på ett naturligt och varsamt sätt smakar bättre. Därför använder Saltå Kvarn heller inga konstgjorda smak- och näringstillsatser, konserveringsmedel, färgämnen och konsistensgivare. Ända sedan starten 1964 producerar Saltå Kvarn mjöler och olika brödsorter av ekologiskt eller biodynamiskt odlad spannmål, vilket även används i andra spannmålsprodukter som flingor, gryn och müsli. Saltå Kvarn har också tagit fram ett stort antal ekologiska matprodukter såsom linser, bönor, torkade frukter, nötter, snacks, pasta, quinoa, och biodynamiska juicer och viner från odlare i hela världen. Företagets totala sortiment omfattar idag cirka 150 produkter. Läs mer på www.saltakvarn.se