2013-04-09 10:04Pressmeddelande

Tio procent extra betalt till bönder för extra miljöåtgärder

null

Saltå Kvarn har haft god framgång med sin nya satsning på att stimulera ekologiska spannmålsodlare till extra miljöåtgärder på sina gårdar. Det första odlingsåret som poängsystemet är igång blev det i genomsnitt cirka 10 procent i extrabonus på spannmålspriset eller nära en miljon kronor extra till de bönder som deltar.

Bonussystemet går ut på att, utöver de ekologiska kraven, säkra fler viktiga ekosystemtjänster. Till sin hjälp har de ekologiska odlarna en verktygslåda där man kan välja vad man vill satsa extra på av ett stort antal åtgärder inom främst tre fokusområden: Klimateffekt, fosfor- och kvävekretslopp samt biologisk mångfald.

Redan under det första odlingsåret kommer drygt 60 procent av Saltå Kvarns spannmålsinköp från gårdar som gör sådana extraåtgärder. Intresset inför det kommande odlingsåret har ökat och målet är på sikt 90 procent.

– Många pratar idag om att vi bör betala för ekosystemtjänster. Vi har hittat en bra och fungerande modell för det. Den innebär att vi både ger verktygen, har nära dialog med bönderna och betalar mer till dem som ser till att det som behöver göras för ekosystemtjänsterna faktiskt blir gjort, säger Lisa Trolle, som är kvarnchef på Saltå Kvarn.

Det som ger mest poäng och extra betalt är att ha ett kretsloppsjordbruk med balans mellan antal djur och storlek på spannmålsodlingen. Detta för att undvika läckage av näringsämnen från marken och för att öka den biologiska mångfalden. Andra exempel på åtgärder som belönas är att odla med varierad växtföljd, använda fånggrödor, spara blommor på åkerkanter och vägkanter, se till att det finns föda för bin och humlor, anlägga fosfor- eller kvävedamm eller våtmark, låta djuren gå på skogsbete osv.

Många bönder som Saltå Kvarn arbetar med blir inspirerade när man ser vad de olika åtgärderna innebär och vilka effekterna är för ekosystem och miljö. Bengt Eriksson på Täby Gård är en av lantbrukarna som använder Saltå Kvarns verktygslåda för extra miljöåtgärder.

– Det här systemet gör stor skillnad och hjälper mig definitivt att göra mer miljönytta. Det är en ny utmaning som gör att det blir roligare att arbeta. Själv satsar jag mycket på åtgärder för kretslopp och artmångfald. En viktig poäng är också att jag får en nära dialog kring de här frågorna med köparen, dvs Saltå Kvarn, och på så sätt även närmare kontakt med konsumenterna.

Utgångspunkter i Saltå Kvarns bonusmodell är den ekologiska kretsloppsgården som den definierats av EU-projektet BERAS, flera av de s.k. Planetary Boundaries som Stockholm Resilience Centre har utarbetat samt FN-rapporter om ekosystemtjänster. Verktygslådan och kriterierna för vilka miljöåtgärder som ska belönas extra förändras löpande utifrån nya kunskaper och i dialog med bönderna.

För mer information, kontakta:

Lisa Trolle, kvarnchef, 070-190 77 97, lisa.trolle@saltakvarn.se

Johan Ununger, VD, 070-830 61 21, johan.ununger@saltakvarn.se

Lena Ekman, presskontakt, 073-443 41 99, lena.ekman@saltakvarn.seSaltå Kvarn startade 1964 med att mala mjöl och baka bröd av biodynamiskt odlad spannmål. Även idag kommer samtliga våra produkter från ekologiska jordbruk. Odlingen och förädlingen av råvarorna sker på ett naturligt och varsamt sätt, vilket bidrar till att slutprodukten smakar så mycket mer. Av det naturen ger – och inget annat. Läs mer på www.saltakvarn.se.Om Saltå Kvarn

Saltå Kvarn är ett ekologiskt matföretag. Samtliga produkter är ekologiska och kommer från ett jordbruk som inte tillåter konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Företagets produktionssätt är inriktat på hög, naturlig kvalitet och minimal miljöpåverkan. Saltå Kvarns linje är att mat som produceras på ett naturligt och varsamt sätt smakar bättre. Därför använder Saltå Kvarn heller inga konstgjorda smak- och näringstillsatser, konserveringsmedel, färgämnen och konsistensgivare. Ända sedan starten 1964 producerar Saltå Kvarn mjöler och olika brödsorter av ekologiskt eller biodynamiskt odlad spannmål, vilket även används i andra spannmålsprodukter som flingor, gryn och müsli. Saltå Kvarn har också tagit fram ett stort antal ekologiska matprodukter såsom linser, bönor, torkade frukter, nötter, snacks, pasta, quinoa, och biodynamiska juicer och viner från odlare i hela världen. Företagets totala sortiment omfattar idag cirka 150 produkter. Läs mer på www.saltakvarn.se