Stark tillväxt för ekologiska Saltå Kvarn

Saltå Kvarn nyanställer efter lyckad nysatsning och starkt ökat intresse för ekologiskt och närodlat.