2021-04-30 08:00Pressmeddelande

Saltå Kvarns vd invald i KRAVs styrelse

Jonas Regnér, VD Saltå Kvarn

Saltå Kvarns vd Jonas Regnér har utsetts till ny ledamot i KRAVs styrelse.

Saltå Kvarn har sedan bildandet 1964 varit drivande samhällsaktör inom såväl ekologi som hållbar utveckling. KRAV bildades 1985 och Saltå Kvarn var tidig att ansluta sig redan 1989.

Jonas Regnér är glad över möjligheten att få bidra till KRAVs framtida utveckling, och ser fram emot att också få nya perspektiv, kunskap och förståelse för de utmaningar och den komplexitet KRAV har att hantera i en omvärld med ökande konkurrens och allt medvetnare konsumenter.

"Jag ser det som viktigt att förenkla valet för människan i vardagen, så att alla efter egen förutsättning och ambition vet hur man genom sina val av mat kan bidra till en frisk planet för kommande generationer. Där har KRAV en viktigare roll än någonsin. Jag ser gärna att KRAV är en märkning som i högre grad bidrar till konsumentens förstahandsval i själva köpsituationen och med mervärden man också är beredd att betala för", säger Jonas Regnér.

Jonas Regnér valdes in i styrelsen på KRAVs årsstämma i går torsdag och är sedan 2019 också engagerad i styrelsen för FairTrade Sverige AB.


Om Saltå Kvarn

Saltå Kvarn är ett svenskt ekologiskt matföretag som startade 1964. Vi tror på den goda maten, på att det vi äter ska smaka gott, vara hälsosamt och bidra till en planet i balans. På att mångfald på tallriken gynnar mångfald i jordbruket – och din hälsa. Därför är våra produkter alltid ekologiska, varsamt förädlade och utan tillsatser – för smakens, hälsans och framtidens skull.