2020-07-20 22:20Pressmeddelande

Stark tillväxt för ekologiska Saltå Kvarn. Nyanställer efter lyckad nysatsning och växande intresse för ekologiskt och närodlat.

Jonas Regnér, vdJonas Regnér, vd

Första halvåret visade Saltå Kvarn en försäljningsökning om hela 12%. Det trots ökande konkurrens och Coronarelaterad efterfrågeminskning inom restaurang- & storkökssegmentet. Inom segmentet dagligvaruhandel är försäljningsökningen hela 24%.

”Vi växer och nu nyanställer vi inom produktutveckling, innovation samt kvalitet.  Kombinationen smak, hälsa och hållbarhet är helt rätt och stärks också av Saltå Kvarns höga trovärdighet som ekologisk pionjär sedan 1964”, säger Jonas Regnér, VD på Saltå Kvarn.

Vi ser tre huvudorsaker till ökningen:

  • Ökad medvetenhet om och efterfrågan efter ekologiska hälsosamma produkter från svenska företag med hög trovärdighet.
  • Ökat intresse för bakning, och markant efterfrågeökning på ekologiskt närodlat kvalitetsmjöl utan tillsatser. En trend som stärktes i samband med Corona och sedan fortsatt därefter.
  • Kombinationen av nya lanseringar inom ekologiska snacks ”on the go” i kombination med förnyad design har skapat efterfrågan och stärkt intresset i hälsoinriktade målgrupper.

Intresset för ekologi har också visat sig genom vårt marknadsledarskap med Sveriges mest sålda russin – vi ser ett fortsatt starkt sug efter ekologiska russin – speciellt hos barnfamiljer och till bakning.

Dagens krävande konsument vill veta mer om det man äter, var det kommer från samt vilka som står bakom. I år har vi haft extra stort besöksintresse här ute hos oss i Järna där vi förutom vår producerande verksamhet också har Saltå Kafé, Saltå gårdsbutik och vårt 50-årsjubilerande Saltå surdegsbageri. Allt 4 mil söder om Stockholm, väl samlat på samma område.

Våra besökare kommer hit för att njuta av miljön och att se, uppleva och smaka Saltå Kvarn på plats. I år har vi satsat lite extra på besöksområdet, bland annat med information om biologisk mångfald samt en liten miniåker med våra 5 sädesslag.


Ämnen: Trends

Om Saltå Kvarn

Vi är ett litet företag med stora drömmar om god mat som produceras på jordens villkor. En prick på kartan men med en tydlig vision som vi hoppas ska spridas över hela världen – hektar för hektar. Vår metod är kompromisslös, men vårt syfte är gott. Ja, till och med utsökt. Vi erbjuder god mat med hög naturlig kvalitet och positiv miljöpåverkan, även om det krävs att vi måste gå ett par obekväma steg längre än alla andra för att nå dit.